crossXwords

November 3, 2008

Konserwatyzm / Conservatism

Filed under: Publics / Publishing — Crosswords Print Issue @ 15:39

Literatura według polaków. Choć ogół polskiej publiczności literackiej, także tej młodej, wykazuje niejaką skłonność ku postawie tradycjonalistycznej czy nawet prawicowej, nie znaczy to wcale, by gwałtownie wzrósł odsetek osób poczuwających się do intelektualnej więzi z myślą konserwatywną. Od konserwatyzmu postawę prawicową (w Polsce) dzieli przepaść. Delikwent o postawie prawicowej będzie się odnosił z szacunkiem do zmagań konserwatystów z liberałami (w Polsce słowo „liberał” stało się wyzwiskiem), chodzi wszakże o szacunek na bezpieczną odległość. Intelektualny charakter konserwatyzmu nadaje mu rysów elitarno-salonowych. Ponieważ konserwatyzm to nie tylko sprawa poglądów, ale również manier i stylu, cała sprawa rozbija się o estetykę. Angielskie trawniki i polskie ugory niewiele mają ze sobą wspólnego.

Tymczasem mam na uwadze postawę, jaka wyrasta z projekcji oraz idealizacji wszystkiego, czego Polakom brakuje. Na co dzień żyjemy w zatomizowanym społeczeństwie, wśród rozmienionych norm, przyjmując postawę pragmatycznych cyników. Ponieważ jednak trudno się nam pogodzić z taką rzeczywistością, tworzymy lub chcemy stworzyć świat alternatywny. W tym świecie nie jesteśmy samotni, lecz otwieramy się na siebie, pamiętamy o słabszych, uczymy się kochać ludzi, bo wiemy, że szybko odchodzą. W tym świecie nie zabiegamy o karierę, ale jesteśmy cisi, pogodni i spokojni. Nie uczestniczymy w konsumpcjonistycznym wielkim żarciu, lecz poprzestajemy na małym. Nie musimy się zmagać z brakiem metafizycznego i aksjologicznego oparcia, bo odwołujemy się do wspólnoty podzielanychemocji oraz wartości.

Skoro zaś pospolitość skrzeczy, tym bardziej trzymamy się ideału. Stąd potrzeba literatury, która zapobiegałaby schizofrenicznemu rozpadowi polskiej duszy. Chodzi o pisarstwo, które potrafi połączyć trywialną konwencję i prostą frazę z prostymi, ale za to najważniejszymi dla Polaków wartościami: rodziną, miłością, przyjaźnią i dobrocią. Chodzi o pisarzy, którzy nie są faworytami krytyki i mediów, natomiast z łatwością podbijają serca czytelników. By się o tym przekonać, wystarczy przejść korytarzem któregoś z wydziałów filologicznych i zobaczyć, po czyje książki sięgają studenci w przerwach między lekturami zaleconymi przez wykładowców.

A contribution to the Crosswords print issue by Krzysztof Uniłowski for FA-Art, Katowice/Poland

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress