crossXwords

October 12, 2008

de inre hoten / menace from inside

Filed under: Networks / Common(s) — Crosswords Print Issue @ 22:26

Det är en sista utväg, att åtminstone försöka ena sig mot spökena. Det yttre hotet gör att det gemensamma visar sig på det enskildas bekostnad. Och priset är högt. Man skulle kunna tänka sig att ju mer upplyst man själv och ens omgivningar är, desto mindre hotande skulle alltihop te sig. Så är nu inte fallet. Utpekandet av hotfulla element har sedan upplysningen inleddes knappast avtagit och dessutom alltmer vänts inåt. Med hjälp av ständigt förfinade sensoriska apparaturer kan man nu även lokalisera, och därmed försöka eliminera, de inre hoten. Jämfört med de yttre hoten är strategin snarlik och frenesin oförtruten. ”Ni suger musten ur oss, och vi ur er”, säger ett av alla de spöken som befolkar spöksonaten. Det är de som får stå till svars för vår oförmåga att sova. Därav förbannelsen, som alltså härrör från ett ömsesidigt missförstånd. Kanske det närmaste gemenskap vi kommer.

A contribution to the Crosswords print issue by Göran Dahlberg for Glänta, Gothenburg/Sweden

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress