crossXwords

November 14, 2008

Motståndarens planhalva / opponent’s court

Filed under: Networks / Common(s),Publics / Publishing — Crosswords Print Issue @ 17:52

För att svara på denna fråga tänker jag ta en omväg via filosofins granne politiken. Den filosofiska frågan är inte den svåra. Om man vill göra allvar med ett åtskiljande av etnos från demos eller förfäkta det republikanska medborgarskapsidealet krävs det inte mer filosofi utan snarare att man gör politik av filosofin. Det är den stora utmaningen för Europas progressiva krafter i ett alltmer xenofobiskt klimat. Det är också där vi hittar problemet i frågeställningen ovan. Redan den frågan spelar på motståndarens planhalva. Det Europa idag så hett efterlängtar är en politisk kraft som på allvar vågar stå upp för det mångkulturella Europa vi vill ha. I dagens Europa är problemet snarare att rättssystemet, politiken och arbetsgivarna inte är färgblinda. Möjligheter, straff och utbildning styrs idag mer av vilket etnos du är född med än att du är en del av Europas demos. Europa behöver, kort sagt, en politik som vågar formulera en vision. Ett mindre xenofobiskt Europa kommer att leda till ökad säkerhet, högre tillväxt och en bättre levnadsstandard för alla.

Genom att på allvar formulera ett politiskt alternativ har man på samma gång löst den filosofiska frågan i inledningen. För det är ju självklart att en idiot är en idiot, att en sexist är en sexist och en våldsverkare är en våldsverkare. Detta har inte med kultur eller etnos att göra.

Dock ställer denna debatt något andra krav än vanligt. Om vi tar denna debatt så måste vi vinna den. Det kräver att man håller tungan rätt i mun, inte låter sig provoceras och har örnkoll på fakta och statistik. Det krävs också att vi återtar problemformuleringen, sätter agendan och inte går in i tröstlösa diskussioner på deras planhalva.

A contribution to the Crosswords print issue by Olav Fumarola Unsgaard for Ord&Bild, Gothenburg/Sweden.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress