crossXwords

November 24, 2008

Vel’kost’ / size

Filed under: Networks / Common(s) — Crosswords Print Issue @ 11:59

Je eti cká komuni ta možná? V texte nazvanom One half of a manifesto navrhol Jaron Lanier myšlienkový experiment: Predstavme si imaginárny kruh, ktorý každý človek opisuje okolo seba a nazvime ho „kruhom empatie“. Vo vnútri tohto kruhu sú tí, o ktorých si myslíme, že si zaslúžia našu empatiu, práva, solidaritu a všetko to, čo sme ochotní priznať svojim príbuzným priateľom a iným ľuďom, ktorých považujeme za príslušníkov svojej komunity. Za jeho hranicami sú „oni“. S tými vnútri sa dokážeme ľahšie imaginatívne stotožniť, ako s tými vonku. Hovoria tým istým jazykom ako my, ich presvedčenia sa zhodujú s našimi. Viac im dôverujeme, lepšie im rozumieme a ľahšie im odpúšťame ich viny.

Dejiny európskej morálky možno chápať dvoma spôsobmi. Ako dejiny konfliktov medzi „nami“, ktorí chránime svoje hodnoty, kultúru a identitu a „nimi“, ktorí ich ohrozujú. Sú to dejiny nacionálnych a náboženských vojen, násilnej asimilácie a genocíd. Sú však aj iné dejiny, dejiny rozširovania kruhu empatie, spájania rodín do klanov, klanov do národov, národov do federácií… Ak chápeme dejiny týmto druhým spôsobom, je zjednotená Európa ich prirodzeným vyústením. Otázka, na ktorú dnes nik nedokáže odpovedať je, aký veľký a aký komplexný kruh empatie je ešte uskutočniteľný. Koľko jazykov, koľko náboženstiev, koľko lokálnych identít možno zjednotiť do jednej globálnej komunity. Pretože, ako nás dnes učia antropológovia, sociálny psychológovia a etológovia, povedať, že človek je „sociálny živočích“ znamená povedať, že sme boli evolúciou projektovaní pre život v komunitách obmedzenej veľkosti, v komunitách podobne zmýšľajúcich a podobne konajúcich. Iba „komunita podobnosti“, napísal Zigmunt Bauman, dodáva ľudskej identite pevný základ, ktorý by inak nemala.

Otázka, pred ktorou dnes stojíme je, či je možné vytvoriť etickú komunitu, komunitu morálnej zodpovednosti, dlhodobých záväzkov a dôvery, ktorá by presahovala za hranice komunity podobnosti. Nemal by to byť až taký problém, empatiou nás vybavila príroda. Prekážkou sú predsudky, komunitný egoizmus a populistická politika.

A contribution to the Crosswords print issue by Egon Gál for Kritika & Kontext, Bratislava/Slovakia

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress