crossXwords

January 22, 2009

пОд въпрОс / under question

Filed under: Multilingualism / Territories / Migration,Networks / Common(s) — Crosswords Print Issue @ 12:00

въпросник под въпрос. Доколко е обща Общността? Доколкото е споделена? Доколкото гарантира сигурността на хората, които я споделят? Или доколкото се основава на изключването? Какво е общност? Кухо ли е понятието за общност? Какво е понятие? И има ли значение изобщо ако понятието не може да ни помогне да разберем принципа на заедност в общността? Понятието език ли е? Може ли Езикът да конструира общност? И има ли значение изобщо ако субектът, който сътворява различието през езика, не носи отговорност за изреченото, защото не си дава сметка за конструиращата сила на езика? Има ли морален минимум, който употребата на Езикът трябва да зачита? Трябва ли да говорим общ език, за да се разбираме? Трябва ли да говорим определен език, за да бъдем част от определена общност? Нуждаем ли се от общ език, за да не общуваме? Нуждаем ли се от общ език, за да не носим отговорност към общността от която сме част? Общността мрежа от отношения ли е? Или е конструкт задаващ отношения? Какво определя към коя общност да принадлежим? Възможно ли е да бъдем част от общността на работещите ако сме безработни? Възможно ли е да бъдем французи без да сме родени във Франция, да притежаваме френско гражданство или да говорим френски език? И от колко общо се нуждае общността, за да е общност изобщо?

A contribution to the Crosswords print issue by Vanya Serafimova for Critique and Humanism Journal, Sofia/Bulgaria

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress